Performans Yönetimi Sisteminin Özellikleri

Yeni Nesil Performans Yönetimi Sisteminin Özellikleri


İşletmeniz ve çalışanlarınız için doğru performans yönetimi sistemini seçmek kolay bir iş değildir. İdeal olanı, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilen, iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre olabilen ve herşeyden önemlisi; etkili ve harcanan paraya değen bir performans yönetimi sistemidir. Birçok işletme, kendileri için en uygun performans yönetimi sistemi arayışındadır. Eğer sadece kendi tekniklerinizi kullanarak […]
Geribildirim Kültürü Oluşturmak

İşyerinde Geri Bildirim Kültürü Oluşturmak

Geribildirim Kültürü / 4 Şubat 2020

Bazen suratımızda patlayan bir yumruk, bazen de ayakta alkışlanma hissi veren geribildirimler, herhangi bir işi ya da hareketi doğru ya da yanlış yaptığımıza dair önemli bilgiler içeren bir yöntemdir. Her iş kolunda, geribildirimin nasıl ele alınması gerektiğine dair ana prensipler vardır. Köklü geribildirim kültürüne sahip işyerlerinde, geribildirimler nezaketle karşılanıp; bireylerin, takımların ve işletmenin gelişmesine önemli […]
Performans Yönetimi Sistemleri

Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur?


Şirketlerin bilimsel ilkeleri de göz önünde bulundurarak nasıl etkili bir performans yönetim sistemi kurabileceklerini Buddy Performance olarak açıklamaya çalıştık. Etkili Performans Yönetimi, Psikolojik Etkileri Kullanmalıdır GE, Amazon, Deloitte, Google gibi kuruluşlar, geleneksel performans incelemelerini bir kenara bırakıp yalnızca çalışanlar arası ve yöneticileri ile iletişimi artırarak, sık frekanslarla geri bildirim alıp-vermeye odaklanarak performans değerlendirme sistemlerini değiştirdiler. […]
Performans Değerlendirme Aşamaları

360 Derece Performans Değerlendirme Aşamaları


360 derece performans değerlendirme sürecinin ne olduğu kadar, hangi aşamalardan oluştuğu ve bu aşamaların sırası da oldukça önemlidir. Buddy Performance olarak, bu yazımızda 360 derece performans değerlendirme aşamalarını sizinle paylaşacağız. 1- Hazırlık Aşaması Performans değerlendirme sürecinin uygulamaya geçirilmesinden önce, sürecin nasıl işleyeceği ve neler içereceği kararlaştırılmalıdır. Sürecin önemli ayaklarından biri olan hazırlık aşamasında, çalışanların bilgilendirilmesi; […]
360 derece performans değerlendirme nedir

360 derece performans değerlendirme nedir?


Bir şirkette veya bir kurumda şirket stratejisine yönelik olarak yapılan işin sonuçlarını analiz edebilmek ve bu analizler doğrultusunda iyileştirme yapmak ve çalışan performansını artırmak için 360 derece performans değerlendirmesi  en etkili araçlardan biridir. Çalışan performansı değerlendirmesinde geleneksel performans değerlendirme yöntemine kıyasla 360 derece performans değerlendirme yöntemi her zaman daha kesin performans sonuçları ortaya çıkardığı kanıtlanmıştır. […]
360 derece performans değerlendirme

360 derece performans değerlendirme nedir ve ne işe yarar?


Performans değerlendirmesi belirli bir dönem içerisinde çalışanlar için  belirlenmiş iş hedeflerine ne kadar ulaşılabildiğinin, iş amaçları doğrultusunda çalışanların ortaya çıkardığı iş çıktılarının  değerlendirildiği bir süreçtir. 360 derece performans değerlendirme sistemi ise geleneksel performans değerlendirme sistemindeki çalışanın bir yönetici tarafından yılda bir veya iki defa değerlendirilmesinin aksine, çalışanın, birden fazla yönetici, ekip arkadaşları veya organizasyon dışında […]
etkin geri bildirim vermek

Etkin geri bildirim nedir?

Geribildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

Yapılan araştırmalar etkin ve sık verilen geri bildirimin çalışan performansını artırmaya doğrudan etki ettiğini fakat yılda birkaç kez yapılan performans değerlendirme görüşmelerinin günümüzde performansı artırmaya yetmediğini göstermekte. Başarılı yöneticiler bu yüzden sık geri bildirime oldukça önem vererek etkin geri bildirim sunmaya özen göstermekteler. . Sadece yöneticiler değil, şirketin geneli de bu dinamik, gerçek zamanlı,yapıcı ve […]
geri bildirim türleri

Geri bildirimin önemi

Geribildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

Etkili bir geri bildirim sağlamak iş ortamının işleyişi, çalışanın motivasyonunun artırılması ve yapılmakta olan işin her daim iyileştirilmesi için çok önemlidir. Yapılan işe dair alınan ve alınacak kararların en temel dayanaklarından birisidir. Geri bildirimle ve yorum/öneriler toplandıktan sonra toplanan bu verileri kullanılabilir bilgi ve deneyim kayıtlarına  dönüştürülerek yapılan işin kritik kararlarında kaynak olarak kullanılabilirler. Geri […]
performans yönetimi

İş yerinde performans yönetiminin önemi nedir?

Çalışan Bağlılığı / 18 Aralık 2019

Yıl içerisinde çalışan performanslarının değerlendirilip eksikliklerin giderilmesi,yıl sonunda şirketin belirlediği stratejik ve finansal hedeflere ulaşması, çalışan gelişimi ve kariyer hedeflerine yön vermesi açısından iş yerinde performans yönetimi çok önemlidir. Yöneticiler çalışan performans değerlendirmesini etkili bir şekilde yaptıklarında çalışanın şirkete bağlılığının, performansının ve yapılan işlerde verimliliğin arttığı görülmektedir. Bu nedenle yöneticiler yıl içerisinde  ekip üyelerine, aynı […]
geri bildirim formu

Çalışan performans yönetiminde geri bildirim formu nedir?

Çalışan Bağlılığı / 18 Aralık 2019

Her yıl sonunda bir defa veya yıl ortasında ve yıl sonunda 2 defa olacak şekilde düzenlenen çalışan performans değerlendirmesiyle şirketin çalışanlarının ortaya koydukları performansın, başarılarının ve eksiklerinin analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerin ortaya çıkarılabilmesi için de çalışan geri bildirim formu veya çalışan geri bildirim anketi kullanılmaktadır. Bu anket veya form sayesinde de çalışanların o yılki performansı […]