Şirketler geleneksel performans yönetim sistemlerinden neden vazgeçiyorlar?


Teknoloji ile birlikte sürekli gelişen ve kendini yenilemekte olan iş dünyasında, insan kaynağının performansını artırmaya yönelik sistemler de değişmektedir. Dünyanın önde gelen ve en saygın şirketleri, geleneksel performans yönetim sistemi uygulamalarından vazgeçerek daha yenilikçi ve gelişimi destekleyen gerçek zamanlı geri bildirimi odağına alan performans yönetim sistemlerini tercih ettiklerini açıklamaktalar.
Gelişmeler gösteriyor ki, bu dijital İK sistemleri alınan veri ve analizler çalışan performansını artırmaya yönelik en önemli göstergeler haline gelmektedir. Bunun sebebi ise insan kaynakları performans yönetimi söz konusu olduğunda, bu dijital verilerin analizi sayesinde yönetici karar mekanizmaları desteklenmektesi ve karar alma süreçlerinin çok daha kısa bir süreye indirilebilmesidir.
Geleneksel performans yönetim sistemlerinde rakamsal veriye dayalı olarak takibi yapılamayan çalışan yetkinlik yönetimi, yeni nesil performans yönetim sistemlerinde yerini her bir çalışanın gelişim trendlerinin ve hatta beklentisinin dahi takip edilebildiği verileri üreten yazılım ve uygulamalara bırakıyor.

Performans yönetim sisteminizin sahip olması gereken 7 özellik nedir?

 

Performans yönetiminin takibi yapılmadan önce çalışanlarınızın beklentilerini ve ihtiyaçlarınızı analiz etmiş olmanız ve bu ihtiyaçlarınızı hangi özelliklere sahip uygulamalarla giderebileceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Mevcut performans yönetim sisteminiz artık yeterli gelmiyorsa ve sisteminizi geliştirmek istiyorsanız; iş akışınıza uygun, çalışanlarınıza katma değer sağlayan, gelişmiş bir dijital deneyim sunan, etkili ve yatırıma değer özellikler aramalısınız.
Birçok şirket performans yönetimi için yıl sonunu bekleyip çalışan performans kontrolünü yıllık olarak gözden geçiriyor. Ancak bu rutin kontrollerin dışına çıkıp, anlık geri bildirim odaklı yeni nesil performans yönetim sistemiyle düzenli olarak kontroller sağlandığında hem yöneticilerin hem de işverenlerin memnuniyetinin arttığı görülmektedir.

Böylece şirketin büyümesini sağlayacak olan stratejik hedefleri, bireysel ölçekte daha kısa sürede ve etkili şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
Sisteminizi değiştirmeden önce araştırmanız ve bir performans yönetim sisteminde arayacağınız temel özellikleri sıralamak gerekirse:

  • Yönetici geri bildirimine olanak vermesi
  • 360 derece geri bildirim sağlaması
  • Bağlılık anketi çıktılarının dikkate alınması
  • Sosyal farkındalık yaratması
  • Gelişmiş hedef belirleme
  • Hedef revizyonu yapılabilmesi
  • Gelişmiş bir raporlama modülü olması

 

Dijital dönüşümle değişen performans tanımı

Geleneksel sistemlerde her bir çalışanın hedefi, o yılın başında tanımlanır ve projenin veya yılın sonunda da çalışanın ne kadar başarılı olduğu gözden geçirilirdi.
Bu sistem her ne kadar makul gözükse de, çalışanın sürekli takibi açısından mali yılın sonunu beklemek şirketlerin süreç hızlarını yavaşlatmakta ve çalışanın yıl içerisinde gelişimini destekleyecek girişimlerin hayata geçirilmesini geciktirmekteydi.

Şirketler, zamanla bu yaklaşımdan uzaklaşarak; çalışana anlık olarak geri bildirim verilebilen ve çalışanın da bu geri bildirimi dikkate alarak gelişime yönelik aksiyona yöneldiği sistemleri kullanmayı tercih ettiler.

Siz de, performans yönetim sistemlerinizi dijital dönüşümle yenileyerek bu süreç ve gelişim aksamalarının önüne geçebilirsiniz.

Performans yönetim sisteminizi dijital dönüşüm ile uyumlu hale getirdiğinizde ise, çalışan performansı üzerinde bu üç konuda tam yetkiye sahip olma imkanınından yararlanabilirsiniz.

  • Performansı anlama ve tanımlama
  • Performansı görme ve kontrol etme
  • Performansı artırma

Dijital dönüşüm sayesinde, çalışanlarınızın performansı bakımından belirleyici olan, yukarıda ele alınan üç noktada analizde bulunabilecek ve eksikleri giderirken çalışan memnuniyeti ve bağlılığını da arttırma imkanına kavuşacaksınız.

Performans yönetim sistemi dijital dönüşümünü, benzersiz ve kolay bir deneyimle kurgulamak için Buddyperformance’a hemen ulaşın.