Verimli Bir Performans Yönetimi İle Çalışan Verimliliğini Artıracak 8 Etkili Yaklaşım

Performans Yönetimi / 4 Aralık 2020

(Time Read | 3 min)

PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

Bilgiye erişimin bu kadar artması ve hızlanması ile çalışanların şirketlerinden bekledikleri kariyer gelişimi fırsatlarının önemi daha da arttı. Çalışanlar artık eskisine göre daha özelleşmiş eğitimler alarak iş dünyasına adım atıyor. Çalıştıkları şirketlerden de mesleki donanım ve yetkinliklerini geliştirmede katkı bekliyorlar. Böylelikle kariyer adımlarını daha hızlı atmak isteğindeler. Şirketlerin ise günümüzdeki modern çalışanlardan azami verim alabilmesi için daha özel teknikleri kullanması gerekmekte. Her şeyden önce şirket kültürünün çalışanın maksimum verimi göstermesini destekleyecek şekilde inşa edilmesi gerekiyor. Kültür ile desteklenen modern performans yönetimi araçlarının pozitif sonuçlar verdiği araştırmalarla kanıtlanan bir gerçek. Bir diğer gerçek de “performans yönetimi” de teknolojinin ve iletişim kanallarının hızla değiştiği dünyada çalışan verimliliğini artırmak için kullanılacak en önemli araçlardan biri ve yeni yaklaşımlarla sürekli gelişiyor olması. Performans yönetimi sürecinin temel oyuncuları olan yöneticilerin de hızla değişen şartlar altında, çalışanlarından daha yüksek verim alması için yeni trendleri takip etmesi gerekiyor. Çalışanların memnuniyetlerini de göz önünde bulundurarak daha hızlı ve efektif çözümleri bulması bekleniyor. Yeni nesil performans yönetimi çözümlerinin önemi de işte burada ortaya çıkıyor. Yılda bir yapılan, tek yönlü, subjektif verilere dayalı değerlendirme anketleri gibi demode yöntemler yerine daha profesyonel, sistematik ve hızlı sonuç verecek yöntemler performans yönetimi yaklaşımları şirketler için artık kritik öneme sahip. Biz de bu yazımızda çalışanların verimliliğini arttıracak 8 etkili yaklaşım ile verimli performans yönetiminin nasıl olması gerektiğinden bahsedeceğiz.

VERİMLİLİĞİ ARTTIRACAK 8 YAKLAŞIM

HEDEFİNİZİ NET ANLATIN

Bütün çalışanların şirketin hedeflerini net bir şekilde bilmesini ve benimsemesini sağlayın. Bireylere indirgenmiş hedeflerin şirketin genel stratejik hedefleri ile olan bağını ortaya koyun. Yapılan çalışmalar yüksek performans kültürü yaratan şirketlerin daha kârlı ve başarılı olduklarını kanıtladı. Çalışanların yüksek performans göstermesi için net ve ölçülebilir hedefler ortaya koyun. Hedefini ve ona nasıl ulaşacağını bilen bir çalışanın performansı daha kolay ölçülebilir. Ayrıca geribildirimleriniz daha etkili ve adil olur.

SIK ve YAPICI GERİBİLDİRİMİN ÖNEMİ

Çalışanlarınıza ve iş arkadaşlarınıza haftada bir kereden fazla olacak şekilde sık geri bildirim verin. Periyodik olarak çalışanların hedeflerine ne ölçüde ulaştıkları hakkında onlara geribildirim vermeniz çok önemlidir. Bu sayede çalışanlar, önlerine koyduğunuz hedefleri zihinlerinde daha da somutlaştırabilecek ve onlara ulaşmak için kendisini daha çok değerlendirmeye tabi tutacaktır. Bu geribildirimlerin sonunda yüksek performans gösteren çalışanların ödüllendirilmesi ise bütün çalışanların motivasyonunu arttıracaktır. Sağlıklı bir geribildirimin en önemli ayağı ise sayısal verilere dayalı analizler ile olur. Bu sayede çalışanlar geribildirimlerin doğruluğuna daha çok inanırlar ve değerlendirmelerinize duydukları güven artar.

DOĞRU MOTİVASYON KAYNAKLARI

Çalışanlarınızın motivasyon kaynağını bilmek çok önemlidir. Her çalışanın yüksek performanstan sonra beklediği ödül farklıdır. Bazı çalışanlar para, ikramiye, prim gibi maddi ödüllendirmeler ile daha çok motive olur. Bazıları ise terfi, yöneticilerinin onayı, şirket içindeki statüsü gibi daha soyut motivasyonlara ihtiyaç duyar. Ancak her durumda çalışanların kendilerini bekleyen ödülün ne olduğunu bilmek isterler. Tabii ki ödüllerin adil dağıtılması da çalışanların verimliliğini maksimize etmek için önemli bir adımdır. Çalışanlarınızı neyin motive ettiğini doğru belirleyin ve onlara doğru ödülü verin.

ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çalışanlar ne kadar yüksek performans göstermek isterse istesin, ortam buna müsait değilse verimlilikleri düşük olacaktır. Çalışanların kapasitelerini maksimum seviyede kullanabilmeleri için verimli bir çalışma ortamı yaratmak da yöneticinin en önemli görevlerinden birisidir. Örneğin bir ofis ortamında, işlerini hızlı yapabilecekleri bir bilgisayar, temiz bir çalışma ortamı, rahatsız olmayan koltuklar, yeterli mola süreleri gibi asgari şartları sağlamak çalışanların verimliliğini arttıracaktır.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Çalışanlarınızı en iyiler arasından seçtiniz. Ancak en az çalışanların eğitimleri kadar yöneticilerin de bu eğitimleri verimli kullanabiliyor olması önemlidir. Becerileri göz önünde bulundurulmadan, yanlış görevler verilen çalışanın performansı da düşecektir. Çalışanın kariyer hedeflerini görmezden gelen yönetici, çalışanından maksimum verim alamayacaktır. Bu durumlarla başa çıkmak için yöneticilere doğru eğitimleri verin. Bu sayede çalışanlardan maksimum verim alabileceksiniz.

İŞ YERİ DIŞINDAKİ FAKTÖRLERİN FARKINDA OLUN

Çoğu zaman çalışanların iş yeri dışında da bir hayatı olduğu göz ardı edilebiliyoruz. Çalışanların iş dışında yaşadığı sorunları ise ancak performansları düştükten sonra fark ediyoruz. Halbuki iyi bir yönetici, çalışanın performansını arttırmak iş yeri dışındaki faktörlere de dikkat etmelidir. Çalışanlarınız ile aranızda ne kadar az duvar olursa çalışanın da iş yeri dışında yaşadığı bir sorunu size önceden bildirmesi daha kolay olur. Bu sayede sorunu daha ortaya çıkmadan çözebilir ve performans düşüşlerinin önüne geçilebilirsiniz.

DOĞRU İNSANLARLA ÇALIŞIN

Performansı yönetiminin en önemli adımı doğru işe doğru adayın yerleştirildiğinden emin olmaktır. Seçme ve yerleştirme sürecinde verimli olamayacak adayları en baştan fark etmeniz ve potansiyel kayıpların önüne geçmeniz gerekiyor. İnsan kaynakları departmanın önemi de burada ortaya çıkıyor.  İşe başvuran adaylara basit, anlaşılır ve etkili testler yaparak kapasitelerini belirleyin. Çalışanlara becerileri ölçüsünde hedefler vererek onlardan maksimum verim almaya çalışın.

SİSTEMLİ OLUN

Her şeyi doğru yapmaya çalışsanız bile güncel, yazılı ve sistemli olmayan veriler performans yönetiminde bir anlam ifade etmeyecektir. Hedeflerinizi yazılı hale getirin, geribildirimlerinizi sayısal verilerle destekleyin ve kayıt altında tutun. Çalışanların performanslarını anlık olarak ulaşabileceğiniz bir sisteme dahil edin. Kolay ulaşılabilir, sistematik ve anlamlı veriler çalışanların verimliliğini arttırmanızı sağlar. Verimlilik değişimlerine vakit kaybetmeden tepki verebilir, performans trendlerini takip ederek ortaya çıkabilecek sorunlara önlem alabilirsiniz. Bu sizi performans yönetimi konusunda çok daha ileriye taşıyacaktır.

Buddy Performance ile performans sisteminizi net ve anlaşılabilir hale getirebilir, doğru ve nokta atışı geribildirimleri ile çalışanlarınızın verimliliğini arttırabilir, performans trendlerini takip ederek daha efektif çözümler üretebilirsiniz. Şirketiniz de “Yüksek Performans Kültürü” oluşturabilmeniz için size ücretsiz demo sağlayabiliriz. Bize ulaşmak için iletişim sayfasını kullanabilir ya da +90 212 351 6423 numaralı telefonu arayabilirsiniz.