Uzaktan Çalışmada Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Olmalı?

Genel,Performans Yönetimi / 22 Aralık 2020

(Time Read | 2 min)

Dünya Hızla Değişiyor

İletişimin hızı artıyor, çalışanların beklentileri dönüşüyor, yapılan işlerin tanımları değişiyor, üstelik bunlar çok hızlı bir şekilde oluyor. Değişen durumlar beraberinde yeni sorunlar da getiriyor. Bu sorunların çözümleri için de yeni teknikler geliştiriliyor.

İletişim hızının artmasıyla beraber, uzaktan çalışanların sayısı son yıllarda zaten epeyce artmıştı. Hayatımıza yeni giren ve tekrar edebileceği de öngörülen virüs salgını koşulları da uzaktan çalışmayı artık hayatımızın değişmez bir parçası haline getirdi. Uzaktan çalışma hem şirketlere hem çalışanlara fayda sağlıyor ancak beraberinde de yeni sorunlar da getiriyor.

Uzaktan Çalışmanın Yarattığı Zorluklar

Uzaktan çalışmanın yarattığı en gözle görülür sorun iletişim yetersizliğidir. İnsanlar arasındaki iletişimin %55’inin görsel, %38’i işitsel, %7’sinin ise kavramsal olduğu düşünüldüğünde, çalışanların aynı ortamda bulunmamasının yaratacağı sorunlar epey fazla.

Yöneticiler, iş yerinde çalışanların en azından beden dillerinden bile anlık geri bildirim alma imkânına sahipken, uzaktan çalışmada çalışanın motivasyonunun ne durumda olduğundan büyük ölçüde habersiz oluyor.

Çalışanların hepsi ev ortamında aynı koşullara sahip olmayabiliyor. Aile fertleri, televizyon, çevrimiçi video izleme platformları, müzik, oyun gibi iş yerinde olmayan birçok etken çalışanın verimliliği üzerinde etkili olabiliyor.

Uzaktan Motivasyonun İlk Adımı

Yöneticiler uzaktan çalışma durumunda çalışanlarının performanslarını her dakika takip edemiyorlar. Bunu önüne geçmek için ise çalışanların hedeflerini ve sonuçlarını değerlendirirken S.M.A.R.T yöntemini kullanmak mümkün.

S- Specific: Hedef net ve anlaşılır olmalı

               M- Measurable: Sonuçlar ölçülebilir olmalı

A- Achievable: Hedef ulaşılmaz derecede zor olmamalı

R- Relevant: Hedef, iş tanımıyla alakalı olmalı

T- Time bound: Hedefin sonuca ulaşacağı bir zaman olmalı

Performansı Artırmanın Yolları

               Yöneticiler, çalışanlar ile aynı ortamda olmadıklarından, anlık performans değişimlerinin eskisi kadar farkında olamayabilir. Aylık, yıllık vb. dönemsel performans değerlendirme yöntemleri de etkin performans yönetimi için yetersiz kalmakta. Bunun yerine çalışanlar ile şeffaf ve açık bir iletişim geliştirilerek, uzaktan çalışmanın yaratacağı sorunları daha ortaya çıkmadan farkına varıp çözme yoluna gidilmeli.

İletişimde beden dili çok önemli olduğu için Zoom, Teams, Skype vb. çevrimiçi görüntülü iletişim araçları yardımıyla iletişim etkinliğini azami düzeyde tutmaya çalışmak çok önemli. Uzaktan çalışmada, çalışanların aslında uzakta olmadığı, hala takımın bir parçası olduğu hissettirilmeli.

Çalışanlarla eski moda anketler yoluyla performans değerlendirmeleri yapmak yerine, birebir görüşülerek anlık geri bildirim alınmalı. Bunun neticesinde çalışanlara performanslarıyla ilgili hemen dönüş yapılmalı ve bu sayede yöneticinin iletişime sürekli açık olduğu mesajını vermeli.

Uzaktan çalışmada, çalışan yalnız hissetmemeli, çevrimiçi konferanslar yoluyla zaman zaman eğlenceli aktivitelerle takım ruhu geliştirilmeli. Uzaktan çalışmanın psikolojik etkileri kesinlikle dikkate alınmalı.

Çalışanın kariyer hedefleri göz önünde bulundurulmalı ve yöneticileri tarafından yönlendirilmeli. Çalışanlara bir birey olarak kendilerini değerli hissettirilmeli, isteklerinin farkında olunduğu net bir şekilde anlatılmalı.

Zaman zaman çalışanların ofis ortamında veya dışarıda fiziksel olarak bir araya gelebileceği aktiviteler yapılmalı. Her ne kadar sürekli iletişim halinde olunsa da çalışanların şirkete bağlılıkları bu yolla arttırmayı amaçlanmalı.

Etkin performans yönetiminin olmazsa olmazı, verilerin bir sisteme bağlı olması, dijital bir ortamda tutulması, kolay ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmasıdır. Buddy Performance olarak, etkin performans yönetimi sistemi oluşturmanıza destek olabilir, uzaktan çalışma koşullarında verimliliğinizi arttırmanıza yardımcı olabiliriz. Performans yönetimi sisteminiz için ücretsiz demo sağlayabiliriz. Bize ulaşmak için iletişim sayfasını kullanabilir ya da +90 212 351 6423 numaralı telefonu arayabilirsiniz.