Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Kurulur?

Performans Yönetimi Sistemleri

Performans Yönetimi / 27 Ocak 2020

(Time Read | 2 min)

Şirketlerin bilimsel ilkeleri de göz önünde bulundurarak nasıl etkili bir performans yönetim sistemi kurabileceklerini Buddy Performance olarak açıklamaya çalıştık.

Etkili Performans Yönetimi, Psikolojik Etkileri Kullanmalıdır

GE, Amazon, Deloitte, Google gibi kuruluşlar, geleneksel performans incelemelerini bir kenara bırakıp yalnızca çalışanlar arası ve yöneticileri ile iletişimi artırarak, sık frekanslarla geri bildirim alıp-vermeye odaklanarak performans değerlendirme sistemlerini değiştirdiler. Bu yöntemin işe yararlılığını ölçmüş bir çalışma henüz mevcut olmamasına rağmen, uzmanlar iletişim sıklığının artırılması ve değerlendirmelerin performansın davranışsal yanına kesinlikle odaklanması gerektiğine dikkat çekmektedirler. Yani, performans artışı sağlanabilmesi için tüm organizasyon çapında geri bildirim alış-verişinin önemi ve çalışanların seslerinin değişime ve şirket kültürüne sağlayacağı katkı anlatılmalıdır.

Performans Yönetim Sistemleri, Kurumsal Etkinliği Artırır

Etkili bir performans yönetim sistemi, kuruluşun stratejik hedefleriyle uyumlu bireysel ve takım hedefleri belirlenmesini ve yıl içerisinde sık geri bildirimlere dayalı sürekli bir performans geliştirme süreci yaratılmasını sağlar. Bu tür bir sistem çalışanların performanslarının doğru aralıklarla değerlendirilmesini; bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlar.

En İyi Performans Yönetimi, Çalışanlarla Yıl Boyunca İletişim Kurulmasını Gerektirir

Etkili bir performans yönetim sisteminde geçerli birkaç kriter vardır. Bunlardan biri, yıllık olarak yapılan tek bir performans incelemesi yerine, çalışanlarla yıl boyunca görüşme ve fikir alış-verişi yapılmasıdır. Yöneticiler-çalışanlarla, çalışanlar birbirleriyle sürekli iletişim kurarlarsa, çalışanların geri bildirimleri bir gelişim fırsatı/önerisi olarak kabul etmelerini kolaylaştırırlar.

Çalışanların Geri Bildirime Verdikleri Tepki Önemlidir

Etkin performans değerlendirmesinin önemli unsurlarından biri, çalışanların birbirlerine rahatlıkla ve doğru bir dille geri bildirim verileceği bir şirket kültürünün oluşturulmasıdır. Unutulmaması gereken nokta, önemli olanın performans geri bildirimi değil, çalışanların geri bildirime tepkileridir. Etkili bir performans yönetim sistemi, yıllık performans değerlendirmesinin yanı sıra, yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmeye yardımcı olmak için çalışanlarla sık tekrarlanan ve yıl boyunca devam eden görüşmeleri içerir.

Etkili Bir Performans Yönetim Sisteminde Birden Fazla Değerlendirici Bulunur

Etkin bir performans yönetim sisteminin ikinci özelliği, sistemde birden fazla değerlendirici kullanılmasıdır. Performans değerlendirmede sadece çalışma arkadaşlarından değil, tedarikçi veya müşteri gibi, organizasyon dışındaki birinden faydalanmak çalışanları performans açısından motive etme eğilimindedir. Bunun yanı sıra, çalışanlara geri bildirim sağlamak önemlidir çünkü işverenlerin kendilerini ve performanslarını nasıl gördüklerini bilmeleri çalışanlara içsel tatmin sağlar.

Etkili Performans Değerlendirme Ölçekleri Kullanın

Etkili bir performans yönetim sisteminin son özelliği, çalışanların tüm performansını yakalayan etkili değerlendirme ölçekleri kullanmaktır. Örneğin, 5 seviyeli değerlendirme ölçeği, çalışanların en iyi ve en zayıf olduğu kategorileri belirlemek için kullanılabilir. Zorunlu kategoriler, değerlendiricinin çalışanlarla ilgili mevcut özellikler arasından seçim yapmak zorunda olduğu bir performans değerlendirme yöntemidir. Örneğin, değerlendiriciden “Mücadeleye hevesli” veya “Her zaman yeni fikirler ortaya atıyor” gibi iki özellik arasından birini seçmesi ya da bu özellikleri puanlaması istenebilir.

Performans Yönetiminin Etkinliğini Belirleyen Etkenler

Etkili bir performans yönetim sistemi, çalışan performansını artırmak için koçluk, geri bildirim ve yönetim desteğinin eklenmesiyle yıllık bir gözden geçirme süreci ile ortaya çıkarır; bireysel ve takım hedeflerinin organizasyonel hedeflerle uyumlu olmasını sağlar.

En iyi sistemler resmi değerlendirmelerin ötesinde, dört ana konuya odaklanır:

  • Çalışanların yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak
  • Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişimi geliştirmek
  • Kuruluşun hedeflerine ulaşmak için bireysel çalışmaları düzenlemek
  • Bireylerin ve takımların en yüksek potansiyelde performans göstermelerini sağlamak

Etkili bir performans yönetim sistemi oluşturmak için öneriler

  • Zorlayıcı ve anlamı olan kısa vadeli hedefler belirleyin.
  • Yöneticileri, çalışanların performans geri bildiriminin nasıl yapılacağı konusunda eğitin.
  • Yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirip, çalışanların geri bildirimleri kabul etmesini ve performanslarını artırmasını sağlayın.
  • Çalışanların öz değerlendirme imkanına kavuşmasını sağlayın. Bu sayede, seslerini yönetime duyurma imkanı elde edeceklerdir.

Performans Yönetim Sistemleri ve Hedef Belirleme

Performans yönetim sistemleri; bireyler, ekipler ve organizasyonel hedefler arasındaki uyumu sağlamaya çalışır. Hedef belirlemenin performans üzerinde olumlu etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar bulunmakla birlikte, kaçınılması gereken bazı olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir. Bazı durumlarda takım hedefleri bireysel hedeflerin önüne geçebilir ve bu durum dikkatle incelenmelidir.

Performans yönetim sistemleri ile ilgili daha detaylı bilgi için Buddy Performance ile iletişime geçebilirsiniz.