Performans Değerlendirme Sisteminizi Nasıl Y ve Z Jenerasyonlarına Uyumlu Hale Getirirsiniz?

Performans Yönetimi / 19 Mayıs 2019

(Time Read | 3 min)

Günümüzde şirketler İK’ya daha modern bir yaklaşım getirmek için çaba harcıyorlar. İnsan Kaynakları departmanları, çalışanların katılımını ve performanslarını iyileştirmek için giderek daha fazla teknoloji kullanır hale geliyor. İK yazılımı pazarı, yeni nesil çalışanları dikkate alarak İK’nın modernizasyonuna yardımcı olmak için hızla büyüyor.

İK, geçmişte, öncelikle bir maliyet merkezi olarak görülüyordu. Ancak dijitalleşme ile birlikte birçok stratejik görevler üstlenmeye başladı. Bunlar; yeni yeteneklerin keşfedilmesi, işe alınması, mevcut yeteneklerin yeniden kazanılması, yetenekleri cezbetmek için şirket kültürünün oluşturulması ve çalışanların performansının daha üst seviyelere taşınması.

İş dünyası sonsuza dek değişmesi ile bunun sonucunda İK’nın rolü de değişti. CEO’ların İK’dan beklenen ana beklentisi, çalışanların verimliliği ve performansı ile ilgili gelişimi sağlamaları.

Bu yolda İK yöneticilerinin önüne çıkan temel uygulamalardan biri “yıllık performans değerlendirmesi” dir. Geleneksel performans yönetimi sistemleri daha iyi performansı desteklemiyor fakat bunun aslında performans sisteminin bir numaralı amacı olması gerekir. Geleneksel sistemler modern çalışanların ilgisini çekmiyor. Günümüzde başarılı olmak için şirketler, yöneticiler ve çalışanlar arasında yılda yalnızca bir veya iki kez gerçekleşen performans değerlendirme görüşmelerinden verim alamıyorlar.

Y ve Z jenerasyonlarının iş hayatındaki rolünün artması ve sosyal alışkanlıkların değişmesi ile İK yöneticileri, çalışanlar ve yöneticiler arasında sık sık ve zamanında iletişimi destekleyen, katılımı artıran ve performans artışı sağlayan yeni nesil performans yönetimi çözümleri arıyışı artmış durumda. Yeni nesil çalışanlar performans değerlendirmesi yapmak için daha fazla Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn gibi tüketici uygulamaları benzeri, hızlı etkileşime uygun şekilde tasarlanmış, oyunlaştırılmış ve kullanımı basit uygulamalar arıyorlar.

Araştırmalar, yöneticilerinden sık ve aksiyona dayalı geri bildirim alan çalışanların daha iyi performans gösterdiğini gösteriyor. Bu nedenle, performansı artırmak için tasarlanmış modern ve anlık geri bildirime dayalı bir performans sistemi sağlamak, İK yöneticileri için öncelikli hale geliyor.

Peki modern çalışana yönelik bir performans sisteminin 5 kilit unsuru nedir?

  1. Şirket Stratejisine Uyum: Çoğunlukla, çalışanlar bireysel hedefleri ile şirketin stratejik hedefleri arasında hedef uyumu olmamasından şikayetçiler. Bu nedenle, modern performans sistemi bireysel hedefleri doğru tanımlamalı ve böylece işin misyonu, amacı ve stratejisi ile daha iyi bir uyum sağlamalıdır.
  2. Şirket Stratejisine Uyum: Çoğunlukla, çalışanlar bireysel hedefleri ile şirketin stratejik hedefleri arasında hedef uyumu olmamasından şikayetçiler. Bu nedenle, modern performans sistemi bireysel hedefleri doğru tanımlamalı ve böylece işin misyonu, amacı ve stratejisi ile daha iyi bir uyum sağlamalıdır.
  3. Sürekli Geribildirim: Yeni nesillerin geri bildirim beklentileri yıldırım hızında değişiyor. İK profesyonelleri şu anda 360 derecelik geribildirimlerin anlık olarak alınıp-verilebilmesine ve teknolojinin iş akışına entegre edilebilecek sürekli geribildirimi nasıl sağlayacağına odaklanıyor. Bu sistemlerin sosyal medya uygulamaları ile uyumlu olması, kullanım kolaylığı ve oyunlaştırılmış bir deneyim sunması temel öncelikleri.
  4. Eşdeğer Çalışan Koçluğu (Peer-to-peer Coaching): Daha iyi performans sağlayabilmemizin temel yollarından biri, tüm seviyelerdeki çalışanlardan birşeyler öğrenebilmek ve fikir alabilmektir. Koçluk desteğin çok önemli bir parçasıdır. Çalışanlara başarılı olmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi en iyi birlikte çalıştıkları ekip arkadaşları verebilir. Öğrenmenin anlık geri bildirim ile sağlanabilmesi, şirketlere, sınıf eğitimleri ve online eğitimler ile kıyaslandığında ciddi maliyet avantajları getirir.
  5. Ödüller, Tanınma ve Güven Kültürü: Performans Yönetimi, en temelinde işinizi ileriye götüren sağlıklı ve gelişen bir kültür yaratmaktır. Çalışanların şirkete güvenini sağlayan, ödül ve tanıma odaklı bir kültür, performans yönetimi yolculuğunun önemli bir parçasıdır.

Sonuç Olarak:

İşin geleceği, yeni nesil çalışanların beklentileri, teknolojideki değişiklikler, iletişim, küreselleşme ve bilgiye erişimin artması ile şekilleniyor. Y ve Z jenerasyonları işyerlerinde modern uygulamalar istiyorlar. İşlerinde bir anlam istiyorlar, işyerinde tanınmak, fikirlerine kulak verilmesi ve yeteneklerinin fark edilmesini bekliyorlar. Bir diğer beklentileri de yöneticilerinin bir patron değil, onları geliştiren bir koç olması. Açık tanımlanmış hedefler, sık iletişim, hesap verebilirlik ve özellikle devam eden geri bildirim öncelikleri. İK Birimleri de yeni yeteneklerin bu beklentilerinin farkında olmak ve buna yönelik teknolojiler kullanmak durumundalar. Bunun için unutulmaması gereken:

  1. Yıllık değerlendirmeye dayalı performans yönetimi süreci, aksiyona yönelik, sürekli geri bildirim sağlamamaktadır ve çalışan performansını artırmak için günümüzde yeterli değildir.
  2. Y ve Z Jenerasyonları arkadaşlarından ve yöneticilerinden daha sık geribildirim almak ister ve geribildirim vermek ve almak için daha fazla fırsat ararlar.
  3. Performans yönetimi sürecinize bakın ve çalışanların gelişimi ve beklentileri hakkında sık sık kgörüşmeler. Yöneticiler çalışanlarını geliştirmek ve başarıya yönlendirmek için koçluk yaptıklarında daha etkili olacaklardır.
  4. Teknoloji alanındaki gelişmeler İK’nın gündeminde önemli bir rol oynuyor. Çalışanlara modern, kullanımı kolay, performanslarını artırmaya yönelik İK araçları sağlamak ajandalarının en üstündeki konu olmalıdır.