NEDEN BUDDY


Şirketler performans değerlendirme süreçlerinin etkinliğini ve sıklığını artırmak için İK uygulamalarını değiştiriyorlar

Çalışanların çoğunluğu yılda bir kez veya daha az performans görüşmesi yapıyor.

“Fortune 500 şirketlerinin 10%'u yıllık performans değerlendirme süreçlerinden çoktan vazgeçtiler”
Kaynak: The Washington Post

“Şirketlerin sadece %8’i performans yönetimi süreçlerinin katma değerinin yüksek olduğunu söylerken, ’i zamanın verimsiz kullanımından ibaret olduğunu düşünüyor”
Kaynak: dupress.com

“Performans görüşmelerinin en az ’u çalışan performansının düşmesine neden oluyor”
Kaynak: The Psychological Bulletin

Bu Şirketler Nasıl Yaptılar?

Gerçek zamanlı geri bildirim

Çalışan ve yönetici arasında daha sık iletişim

Sosyal medya alışkanlıkları ile uyumlu deneyim

Daha kısa sürede, daha düşük maliyetli bir değerlendirme süreci

Nesnel ve ölçülebilir performans verisi

Daha sık geri bildirime, daha ölçülebilir verilere ve daha fazla şeffaflığa odaklanma sonucunda: Çalışan katılımında artış ve işten çıkışlarda azalma gözlendi.