İşyerinde Geri Bildirim Kültürü Oluşturmak

Geribildirim Kültürü Oluşturmak

Geri Bildirim Kültürü / 4 Şubat 2020

(Time Read | 2 min)

Bazen suratımızda patlayan bir yumruk, bazen de ayakta alkışlanma hissi veren geribildirimler, herhangi bir işi ya da hareketi doğru ya da yanlış yaptığımıza dair önemli bilgiler içeren bir yöntemdir.

Her iş kolunda, geribildirimin nasıl ele alınması gerektiğine dair ana prensipler vardır. Köklü geribildirim kültürüne sahip işyerlerinde, geribildirimler nezaketle karşılanıp; bireylerin, takımların ve işletmenin gelişmesine önemli katkılar sağlar.

Geribildirim İşletmeler Nasıl Fayda Sağlar?

Geribildirim ile ilgili yapılan araştırmalar; birebir görüşmeler ya da yıllık anketler gibi performans yönetimine dahil geribildirim yöntemleri kullanan işletmelerde çalışanların bağlılığının genel ortalamadan yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde, birçok araştırma sonucunda, çalışanların dikkate alındığı işletmelerde bağlılık ve verimliğin yükseldiği ortaya çıkmıştır.

Güçlü bir geribildirim sistemine sahip olan işletmelerde çalışanların seslerini duyurabilmesi sonucunda maliyetlerde düşüş, değişime daha hızlı ayak uydurma ve işletmenin gelişmesi gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

“Geribildirim kültürü kendiliğinden oluşmaz; bilinçli bir şekilde oluşturulur.”

Güçlü Bir Geri Bildirim Sistemi Oluşturmanın Yolları

  1. Gelişim odaklı düşünce yapısı oluşturun: Gelişim odaklı düşünce yapısına sahip çalışanlar, çok çalışma ve kendilerini işe adamalarının yeteneklerini geliştireceğine inanır. Bu kişiler, doğal yeteneklerini başlangıçtan itibaren gösterir ve yeni şeyler öğrenmeyi severler.

Bu kişiler güçlü geribildirim kültürüne değer verirler. Öğrenme ve gelişmenin değerine inanan bu tür çalışanlar, geribildirimin kendilerine geliştirdiğine inanırlar. Ayrıca, bu kişiler geribildirime verdikleri değeri sadece sözle değil, davranışları ve işe yansıtmaları ile de gösterirler.

Bu gruptaki çalışanların gelişimine yatırım yapmak, şirket içi ve dışı eğitim imkanlarına ulaşmalarını sağlamak, işletme için olumlu geri dönüş sağlayacaktır.

  1. Geribildirim eğitimleri düzenleyin: sadece geribildirimde bulunmak değil, aynı zamanda geribildirimlere açık olmak da önemlidir. Her beceri gibi, geribildirim de eğitimle ve uygulama ile gelişir. Çalışanların geribildirimin faydalarını anlayabilmeleri ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri için çeşitli eğitimler düzenleyin.
  2. Ses tonunu ayarlamaya tepeden başlayın: Güçlü geribildirim prensipleri olan yöneticiler, çalışanlar tarafından daha kolay örnek alınır. Yöneticileriniz geribildirim alma ve verme becerilerini devamlı geliştirmelidirler. Yöneticiler sürekli olarak geribildirim almaya çalışmalı ve gelen geribildirimleri olumlu bir şekilde karşılamalıdırlar.
  3. Güvenli geribildirim ortamı yaratın: Güçlü bir geribildirim kültürü oluşturabilmek için, çalışanların dürüst bir şekilde geribildirimde bulunabilmelerini sağlamak gerekir. Çalışanlar, geribildirimde bulunduklarında başlarının derde girmeyeceğine emin olmak zorundadırlar. Bunu başarabilmek için güven temeline dayalı ve geribildirimlerin etkisini gösteren bir ortama oluşturulmalıdır.
  4. Geribildirimin nasıl olması gerektiğini net bir şekilde belirtin: Kurumsal bir geribildirimin nasıl olması gerektiğine dair standartlar oluşturun ve bu standartları hem çalışanlara, hem de yöneticilere sürekli hatırlatın.
  5. Rutinleştirin: Geribildirimleri düzenli ve sürekli olarak isteyin. Bu sayede, çalışanların tamamı geribildirime hazır olur ve daha doğru bir şekilde geribildirimde bulunur.
  6. Farklı geribildirim kanalları kullanın: Geribildirim kültürü tek tip geribildirim tekniği üzerine kurulmaz. Farklı durumlar ve kişiler, farklı geribildirim tekniklerine ihtiyaç duyarlar. Farklı geribildirim yöntemlerine açık olmak, geribildirimde bulunacak kişinin kendisine en uygun yöntemi seçmesini sağlayacaktır.
  7. Pozitif ve yapıcı geribildirimler kullanın: Herkes olumlu geribildirimleri sever. Ancak, olumlu geribildirimlere fazla odaklanıldığında, çözülmesi gereken sorunlar gözden kaçabilir. Bunun tam tersi durumda ise, geribildirimin amacı “Cezalandırma” olarak algılanabilir. Her iki taraf arasında dengeyi sağlamak, istenilen sonuca ulaşılmasını kolaylaştıracaktır.
  8. Geribildirimden kaynaklı değişikliklerin altını çizin: Herhangi bir geribildirimden kaynaklanan bir değişikliğe gidiyorsanız, buna neden olan geribildirimden herkesin haberinin olmasını sağlayın. Bu sayede, geribildirimlerin işe yaradığı anlaşılacaktır.
  9. Geribildirim için teknolojiden yararlanın: İşletmenizdeki geribildirimler için teknolojiden faydalanarak çalışanların işlerini kolaylaştırın.

Geribildirim kültürü ile ilgili merak ettiğiniz her konuyu BuddyPerformance olarak cevaplamaya hazırız. Bize, web sitemizin iletişim sayfasından ya da +90 212 351 6423 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.