İş yerinde Geri Bildirim Formu


Bir iş yerinde çalışanların verimliliğinin korunması ya da arttırılması büyük oranda doğru şekilde geri bildirim sağlamaya bağlıdır. Firma sahibinin, genel müdürün ya da tek başına bölüm yöneticisinin çalışanlar hakkında yapacağı yorumların yetersiz olduğu uzun zamandan beri bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, işyerinde geri bildirim formu kullanarak yapılacak anketler etkili birer performans yönetim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Performans yönetimi denilince, salt yöneticinin çalışanlardan beklentileri değil, aynı zamanda çalışanların şirketten, yöneticilerden ve birbirlerinden beklentileri de ortaya çıkmaktadır. Geri bildirim formu tam da bu noktada işe yararlılığını kanıtlamaktadır. Çalışanların birbirleriyle, yöneticileriyle ya da müşterilerle olan ilişkileri; çalışma şartları, beklentileri, sıkıntıları ya da memnuniyetleri ile ilgili bilgi almayı sağlayan geri bildirimler sözlü değil, yazılı olarak yapıldığı takdirde, daha kalıcı kanıtlar ortaya çıkmasına ve doğru bir strateji belirlenmesine yardımcı olacaktır.

Performans değerlendirme için kullanılacak olan geri bildirim anketi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bu konuları sıralayacak olursak;

  1. Geri bildirim anketlerini yılda en az birkaç kere yapın: Yılda 1 kere yapılan geri bildirim çalışmaları hem olayların üzerinden çok zaman geçmesine, hem de çalışanların olayları unutmasına neden olabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca sık bir şekilde geri bildirim formu kullanımı sağlayın.
  2. Geri bildirim formunda her konuyu bulundurun: Klasik performans değerlendirme yöntemlerinden uzaklaşıp, çalışanların sadece birbirlerini değerlendirmeleri dışında; yöneticilerini ve çalışma şartlarını da ankete ekleyin. Her çalışanın önceliği sizinkinden ya da birbirlerinden farklı olabilir ve doğrudan kendi önceliklerinize odaklandığınız bir anket, çalışanların kendilerini önemsemediğinizi düşünmelerine neden olabilir. Bunun yanı sıra, ankette olumsuzluklarla birlikte, memnuniyet içeren şıklar ya da sorular da barındırın. Sadece olumsuzluğa odaklı bir anket, katılımcıların kendilerini “muhbir” gibi hissetmelerine ve objektiflikten uzaklaşmalarına neden olabilir.
  3. Açıklayıcı ve net olun: Gerçekleştirmeyi düşündüğünüz geri bildirim anketinin amacı konusunda çalışanları yazılı ya da sözlü olarak mutlaka bilgilendirin. Anketin cezalandırma amaçlı değil, işyerinin ve çalışanların verimliliğinin artışına katkı sağlama amaçlı olduğunu vurgulayın.
  1. Çalışanlara zaman tanıyın: Anket yapacağınız çalışanlara mutlaka zaman tanıyın. Anketi gönderdikten 2 saat ya da 3 gün sonra cevap almaya çalışmak yerine, düşünmeleri için zaman tanıyın. Aynı zamanda, anketi evde ya da molada çözmelerini istemek yerine, mesai saatleri içinde çözmeleri için teşvikte bulunun.
  2. Geri bildirim anketini kısa tutun: Anketin uzun olması, çalışanların soruları cevaplamaktan sıkılmalarına ve bir noktadan sonra, en kısa sürede bitirmeye çalışmalarına neden olacaktır. Bu nedenle gereksiz sorulardan, açıklamalardan ya da konulardan uzak bir geri bildirim formu oluşturmak faydalı olacaktır.
  3. Ankete katılanlara çeşitli teşvikler sunun: Çalışanların bir kısmı ankete katılmayı angarya olarak görebilir ya da başka işlerin daha önemli olduğunu düşünebilir. Böyle bir duruma engel olmak için anketin amacı doğru bir şekilde anlatıldıktan sonra, katılımcılara küçük hediyeler ya da fazladan mola gibi teşvikler sunmak yararlı sonuçlar doğurabilir.
  4. Anket formlarında isim sormayın: Çalışanların iş yerindeki en büyük korkularından biri “fişlenme” korkusudur. Bu nedenle, ankette isim alanı bulundurmamak, çalışanların sorulara daha dürüst cevaplar vermelerini sağlayacaktır.

Standart bir geri bildirim formu dışında, işten ayrılan çalışanlar için de bir geri bildirim formu oluşturun. İşten ayrılan personel, hali hazırda işyerinde çalışanlara göre daha korkusuzca cevaplar verebilir ve bu tür cevaplar firmanızın eksiklerini görmenizi sağlayabilir.

Buddy Performance olarak, “iş yerinde geri bildirim formu” hakkında merak ettiklerinizi her zaman cevaplamaya hazırız. Bize ulaşmak için web sitemizde bulunan iletişim sayfasını kullanabilir ya da +90 212 351 6423 numaralı telefonu arayabilirsiniz.