İş yerinde performans yönetiminin önemi nedir?

performans yönetimi

Performans Yönetimi / 18 Aralık 2019

(Time Read | 2 min)

Yıl içerisinde, çalışan performanslarının değerlendirilip eksikliklerin giderilmesi, yıl sonunda şirketin belirlediği stratejik ve finansal hedeflere ulaşılması, çalışanın gelişimi ve kariyer hedeflerine yön vermesi açısından iş yerinde performans yönetimi çok önemlidir.

Yöneticiler, çalışan performans değerlendirmesini etkili bir şekilde yaptıklarında çalışanın şirkete bağlılığının, performansının ve yapılan işlerde verimliliğin arttığı görülmektedir. Bu nedenle yöneticiler yıl içerisinde ekip üyelerine, aynı seviyede bulundukları eşdeğerlerine ve yöneticilerine geri bildirim vermeye çalışmalı; bunun yanı sıra çalışan performans yönetimine önem vermelidirler. Çalışan performans yönetiminde geri bildirim formu kullanılarak, ihtiyaç duyulan veriler kolay ve hızlı bir şekilde toplanabilir.

Etkili performans yönetimiyle çalışan bağlılığı nasıl artırılır?

Yöneticiler tarafından zaman zaman göz ardı edilebilen “çalışan bağlılığı” düşük olduğunda, bu durum şirketlere maliyet olarak geri dönmektedir. Çalışan bağlılığı eksikliği nedeniyle çalışanın işten ayrılması ile oluşan bu maliyetin ortaya çıkmaması için çalışan bağlılığı ile ilişkili faktörleri bilmek gerekir.

Yüksek çalışan bağlılığına sahip şirketlerde verimlilik, karlılık, müşteri metrikleri (ciro, karlılık, müşteri memnuniyet oranları…) gibi oranların yüksek olduğu görülmektedir. Bu şirketlerde performans yönetimi/çalışan motivasyonu ilişkisi dikkatli bir şekilde incelenerek çıkan sonuçlara göre şirket için politikalar belirlendiğinden, başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Yapılan birçok araştırmaya göre, yöneticiler çalışanlarına öğrenmeyi ve gelişimi teşvik edici amaçlarla yaklaştığında, çalışan bağlılığının önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir.

Elbette ki etkili bir performans yönetimi için geleneksel yöntemle (yılda bir veya iki kez) yapılan yıllık performans değerlendirmesi yerine sık sık ve 360 derece verilen geri bildirim tercih edildiğinde daha etkin bir performans yönetimi uygulandığı gözlemlenmektedir. Sık sık gerçekleştirilen raporlama sayesinde, sorunlar ve başarılar gecikmeden karşılık bulabilmekte ve iş verimliliğine yansıyan olumsuz etkiler daha hızlı bir şekilde çözülebilmektedir.

Etkili performans yönetimi-motivasyon ilişkisinde çalışan bağlılığını artırmak için aşağıdaki faktörlere dikkat etmek gerekir:

  • Beklentilerin açıkça belirtilmesi
  • Hedeflerin ve amaçların tanımlanması, ölçülebilir olması
  • Sık sık yapılan geri bildirimler, geri bildirimin şirket kültürü haline getirilmesi
  • Geri bildirimlerin aksiyona yönelik olması

Yeni bir ekip üyesi ekibe dahil olduğunda, yöneticilerin işe yeni başlayan çalışandan beklentilerini ve dönemsel hedeflerini açıkça belirtmesi gerekir.

Araştırmalara göre yöneticiler çalışanın iş tanımını açık bir şekilde belirttiğinde, sorumluluklarını teker teker açıkladığında ve şirket kültürüne ve değerlerine uyum sağlaması için gerekli eğitimi verdiğinde, çalışan bağlılığının artığını gözlemlenmiştir.

Elbette ki beklentiler çalışana anlatıldıktan sonra hedef ve amaçların da tam olarak tanımlanması gerekir. Çalışana verilen hedeflerin şirket genel stratejisi ile bağı net bir şekilde anlatılmalıdır. Çalışanlar yıl içerisindeki veya verilen bir süre içerisinde yapacakları işin amacını tam olarak kavradıklarında yaptıkları işte önceliklerini başarıyla belirleyebildikleri  görülmüştür. Hedef ve amaçları etkili bir şekilde belirlendiğinde hem çalışan verimliliği hem de bağlılığı artış gösterecektir.

Yıl sonu gerçekleştirilen geleneksel geri bildirim sisteminin aksine sık sık yapılan geri bildirimlerle hedef odaklı çalışma ortamı sağlanmaktadır.

Çalışanlar yaptıkları iş boyunca düzenli olarak yaptıkları iş ve çıktıları hakkında geri bildirim almazlarsa hem verimlilik düşecek hem de şirket içinde çalışan bağlılığı azalacaktır.

Son olarak verilen geri bildirimlerin aksiyona yönelik olması çalışanı hedefe yönlendirme ondan beklentiyi net tanımlama açısından önemli olduğunda verilen geri bildirimin genel ve ucu açık değil, hedefe yönelik olmasına özen gösterilmelidir.

Performans yönetimiyle çalışan motivasyonu nasıl artırılır?

Performans yönetimi çalışan motivasyonu üzerinde kilit rol oynamaktadır. Çalışan motivasyonu direkt olarak çalışanın şirkete olan bağlılığını etkileyeceğinden çalışan motivasyonu yöneticiler tarafından aşağıdaki konulara dikkat edilerek artırılabilir:

  • Sürekli yapılan geri bildirimlerle çalışana performans yönetimi programları sunmak
  • Bu programları yenilikçi, teknolojik yazılım ve uygulamalarla desteklemek
  • İş ve hedef metodolojisini karşılıklı geri bildirimler üzerinden yeniden inşa etmek

Yöneticiler çalışan bağlılığıyla ilişkili performans yönetimini iyileştirirken, şirketin İK departmanından yardım alabilir, birlikte yeni stratejiler geliştirebilir ve istenilen çalışan motivasyonu ve bağlılığını böylece  sağlayabilirler.