Etkin geri bildirim nedir?

etkin geri bildirim vermek

Geri Bildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

(Time Read | 2 min)

Yapılan araştırmalar, etkin ve sık verilen geri bildirimin çalışan performansını artırmaya doğrudan etki ettiğini fakat yılda birkaç kez yapılan performans değerlendirme görüşmelerinin günümüzde performansı artırmaya yetmediğini göstermektedir. Bu nedenle, başarılı yöneticiler sık geri bildirime önem vermekte ve etkin geri bildirim sunmaya özen göstermekteler.

Sadece yöneticiler değil, şirketin geneli de bu dinamik, gerçek zamanlı, yapıcı ve aksiyona yönelik etkin geri bildirim sisteminden yararlanmaktadır.

Etkin geri bildirim nasıl verilir?

Etkin geri bildirim vermek için yöneticilerin uygulaması gereken beş kural vardır:

 • İşin temelini doğru anlamak
 • Yatay bir akış kurmak
 • Açık olmak
 • Teknolojiyi kullanmak
 • Şeffaf olmak

Yöneticilerin etkin bir geri bildirim kültürü oluşturmak için herkese yardımcı olan, herkesin işini en iyi şekilde yapabilmesine olanak sağlayan, çalışan dostu, şeffaf bir geri bildirim sistemi tercih etmeleri gerekir.Aynı zamanda böyle sistemler hem günün şartlarına uygun, ve kolay kullanımlı, hem de kapsamlı olmalıdır.İşin temelini doğru anlamak amacıyla farklı yöntemlerden birkaçı birlikte izlenebilir; çalışan yönetim anketleri, departman değerlendirmeleri, ofis ziyaretleri, yönetici ve çalışan buluşması gibi etkinlikler yapılarak sağlıklı geri bildirimler sağlanabilir.

Şirket içi hiyerarşinin veya ast-üst ilişkisinin keskin olduğu şirketlerde yatay bir geri bildirim yolunu tercih etmek, geri bildirim konusunda açıklık, yönetimsel anlamda şeffaflık ve çalışana güven kazandıracağından, hiyerarşinin yokluğunun sayesinde geri bildirim alış-verişi etkinlik kazanacak ve etkili geri bildirim sağlanacaktır.

Geri bildirimde hem çalışanın hem de yöneticinin söz sahibi olabilmesi için şeffaf olmak gerekir. Şeffaf olunduğunda hem yöneticinin değerlendirmesi hem de çalışanın bu değerlendirmeye olan yorumu açıkça görülebilir. Değerlendirme bu koşullarda şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğinde de etkin bir geri bildirim sağlanmış olur.

Etkin geri bildirim vermek için teknolojiyi kullanmak doğru bir tercih olacaktır. Gerçek zamanlı verilere ulaşmak ve geri bildirim sistemlerinin karmaşıklığından sıyrılıp sade ve etkili bir tasarımla etkin geri bildirim verebileceğiniz uygulamalara yönelmek gerekir. Buddyperformance etkin geri bildirim vermenizi sağlayacak en yalın, kolay kullanımlı ve bunun yanında en kapsamlı sistemi size sunmaktadır.

Etkin geri bildirim özellikleri nelerdir?

Geri bildirim vermeden önce, etkili geri bildirim vermenin yolları dışında etkin geri bildirimin belli başlı özelliklerine de değinmek gerekir . Etkin geri bildirimin özelliklerini altımadde halinde sıralayabiliriz:

 • Gerçekçi veriler ortaya koymak
 • Performans değerlendirmesi çıktılarını dikkate almak
 • Ön yargıya kapılmamak
 • Geri bildirim kavramını doğru anlamak
 • Geri bildirimin önemi konusunda, şirket çalışanlarını bilgilendirmek
 • Çalışma ortamındaki hiyerarşik olmayan iletişime önem vermek

Etkili bir geri bildirim için, değerlendirme yapıldıktan sonra çalışana sunulmak üzere gerçekçi veriler ortaya konulmalıdır. Yöneticiler gerçekçi veriler sunduklarında çalışanlar sorunun kaynağını daha iyi anlayabilmektedir.

Etkin bir geri bildirimin olmazsa olmazı olan performans değerlendirme raporu mutlaka tüm görevler, hedefler, yüzdesel başarımlar ve teknik detaylarıyla açıklanmalı ve geri bildirim bu raporlar dikkate alınarak verilmelidir.

Etkili bir geri bildirimde değerlendirmeler yapılırken kişisel yargılar ve subjektif değerlendirmelerle  değil, ortaya konulan performans ve davranışa göre değerlendirme yapılmalıdır. Kişilik bir kenara bırakılıp davranışlara ve performansa bakıldığında pozitif bir geri dönüş sağlanır.

Geri bildirim ile tavsiye arasındaki farkı kavrayıp, geri bildirimin aslında bireysel tavsiyeden çok veriler karşısında ortaya çıkan bir sonuç olduğu gösterilmelidir.

Geri bildirim yapılırken yöneticiler yapıcı eleştiriler yapmaktan çekinmemelidirler. Bunun yanı sıra, beğenilen ya da başarılı davranışlar karşısında takdir ve ödüllendirme gibi yöntemlerle çalışanların motivasyonu artırılmalıdır.

Yöneticiler, ortaya konulan performansın ve işleyişin nasıl daha iyi bir hale getirebileceğini açık bir şekilde çalışanlarına aktarmalıdırlar. Aynı zamanda, çalışanların şirket içi iletişiminin kuvvetlenmesi teşvik edilerek verimlilik artırıldığında etkin bir geri bildirim sağlanmış olur.