Uzaktan Çalışma Kültürü Neleri Değiştirdi?

Performans Yönetimi / 20 Ocak 2021

(Time Read | 2 min) COVID-19 vaka sayılarının zirve yaptığı bu dönemde, dünya genelinde şirketler çalışanlarını korumak ve iş sürekliliğini sağlamak adına beyaz yaka çalışanlarının evden çalışma sistemine geçmesine karar verdi. İşini teknoloji yardımıyla sürdürebilecek çalışanlar, mesailerine evlerinde devam etmeye başladılar. Peki bu hızlı ve biraz da zorunlu gelişen süreç çalışanlara, işverenlere ve çalışma hayatının […]
Performans Değerlendirme Yazılımı Nedir?

Performans Yönetimi / 15 Ocak 2021

(Time Read | 2 min) Performans değerlendirme yazılımları çalışanların verimliliğini arttırmak için doğru ölçümler yapmak ve işletmenin hedefleri doğrultusunda çalışanları yönlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Hem bireysel olarak hem de birimlerin performanslarını ölçüp, dönem başında koyulan hedeflere ulaşmada ne ölçüde başarılı olunduğu bu yazılımlar sayesinde isabetli bir şekilde ölçülebilir. Geleneksel performans değerlendirme yöntemlerinden farklı olarak bu yazılımlar […]
KPI Nedir ve Neden Önemlidir?

Performans Yönetimi / 24 Aralık 2020

(Time Read | 3 min) Her firmanın başarıya ulaşmak için bireysel ve takım olarak hedef belirlemiş olması ve bu hedeflere ulaşmak için ise çeşitli hesaplamalar yapması gerektiği artık genel kabul görmektedir. KPI, firmaların belirlemiş oldukları sistematik hedeflere göre ortaya koydukları ölçülebilir performansın göstergesidir. KPI Nedir? KPI, Key Performance Indicator (Anahtar Performans Göstergesi) sözcüklerinin baş harflerinden […]
Uzaktan Çalışmada Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Olmalı?

Genel,Performans Yönetimi / 22 Aralık 2020

(Time Read | 2 min) Dünya Hızla Değişiyor İletişimin hızı artıyor, çalışanların beklentileri dönüşüyor, yapılan işlerin tanımları değişiyor, üstelik bunlar çok hızlı bir şekilde oluyor. Değişen durumlar beraberinde yeni sorunlar da getiriyor. Bu sorunların çözümleri için de yeni teknikler geliştiriliyor. İletişim hızının artmasıyla beraber, uzaktan çalışanların sayısı son yıllarda zaten epeyce artmıştı. Hayatımıza yeni giren […]
İK Analitiği Nedir?

Performans Yönetimi / 21 Aralık 2020

(Time Read | 2 min) Satış verilerimizi kullanarak, periyodik hedeflerini tutturmaya çalışıyoruz. Giderlerimizi analiz ederek, tahmini maliyetlerimizi hesaplıyoruz. Risk ölçümleri yaparak ileriye dönük stratejiler belirliyoruz. Bu verileri sayılarla çok rahat ifade edebiliyoruz ama iş insan kaynaklarına geldiğinde verileri kullanmaya değil de duygusal kararlar vermeye daha çok eğilim gösteriyoruz. Bu da şirketimizin en büyük girdisi olan […]
İşyerinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Nedir?

Genel,Performans Yönetimi / 15 Aralık 2020

(Time Read | 2 min) Teknolojiyle beraber iletişim kanallarının gelişmesi, dünyayı hiç olmadığı kadar küçülttü. Her kültürden, inançtan, milletten, farklılıkları olan insanlar daha sık ve daha kolay bir araya gelmeye başladılar. Bu çeşitlilik zaman zaman iş yerlerinde çatışmalara ve sorunlara yol açıyor gibi görünse de kapsayıcı kültüre sahip şirketler için bu farklılıkların birçok yararı var. […]