Geribildirim Kültürü Oluşturmak

İşyerinde Geri Bildirim Kültürü Oluşturmak

Geri Bildirim Kültürü / 4 Şubat 2020

(Time Read | 2 min) Bazen suratımızda patlayan bir yumruk, bazen de ayakta alkışlanma hissi veren geribildirimler, herhangi bir işi ya da hareketi doğru ya da yanlış yaptığımıza dair önemli bilgiler içeren bir yöntemdir. Her iş kolunda, geribildirimin nasıl ele alınması gerektiğine dair ana prensipler vardır. Köklü geribildirim kültürüne sahip işyerlerinde, geribildirimler nezaketle karşılanıp; bireylerin, […]
etkin geri bildirim vermek

Etkin geri bildirim nedir?

Geri Bildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

(Time Read | 2 min) Yapılan araştırmalar, etkin ve sık verilen geri bildirimin çalışan performansını artırmaya doğrudan etki ettiğini fakat yılda birkaç kez yapılan performans değerlendirme görüşmelerinin günümüzde performansı artırmaya yetmediğini göstermektedir. Bu nedenle, başarılı yöneticiler sık geri bildirime önem vermekte ve etkin geri bildirim sunmaya özen göstermekteler. Sadece yöneticiler değil, şirketin geneli de bu […]
geri bildirim türleri

Geri bildirimin önemi

Geri Bildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

(Time Read | 2 min) Geri bildiriminin önemine değinmeden önce, “Geri bildirim nedir?” sorusuna yanıt vermek gerekir. İş yerinde geri bildirim, herhangi bir çalışanın, işin ya da yöneticinin hakkında sağlanan ve verimliliğe doğrudan etki eden yorumlar, bilgiler ya da önerilerdir. Etkili bir geri bildirim sağlamak iş ortamının işleyişi, çalışanın motivasyonunun artırılması ve yapılmakta olan işin […]
geri bildirim formu

Çalışan performans yönetiminde geri bildirim formu nedir?

Geri Bildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

(Time Read | 2 min) Her yıl sonunda bir defa veya yıl ortasında ve yıl sonunda 2 defa olacak şekilde düzenlenen çalışan performans değerlendirmesiyle şirketin çalışanlarının ortaya koydukları performansın, başarılarının ve eksiklerinin analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerin ortaya çıkarılabilmesi için de çalışan geri bildirim formu veya çalışan geri bildirim anketi kullanılmaktadır. Bu anket veya form sayesinde […]
işyerinde geri bildirim

İşyerinde anlık geri bildirim neden önemlidir?

Geri Bildirim Kültürü / 19 Kasım 2019

(Time Read | 2 min) Çalışanların şirkete olan bağlılığını arttıran geri bildirim araçları, çalışanlara duygu ve düşüncelerini yansıtabilme olanağı sunduğu için, yöneticiler tarafından etkin bir liderlik yönetimi aracı olarak benimsenir. Yapılan araştırmalarda kanıtlandığı üzere, mutlu müşterilere sahip olmak için mutlu çalışanlara sahip olmak ön koşul konumundadır. Çalışanların mutluluğu ve şirkete olan bağlılıkları bu noktada kilit […]
gerçek zamanlı geri bildirim

Geri bildirim ile ne kazanılır?

Geri Bildirim Kültürü / 19 Kasım 2019

(Time Read | 2 min) Geri bildirim ve performans değerlendirmeleri söz konusu olduğunda birçok çalışan bunun yıl sonunda kimin maaşına zam yapılacağına ve kimin işten çıkarılacağına işaret eden ayıraçlar olduğunu düşünmektedir. Sanılanın aksine, geri bildirimin amacı bu değildir. Gerçek zamanlı geri bildirim ile çalışan ve yöneticilerin performansları sürekli olarak ölçümlendiğinden, performanslarının geliştirilmesi ve performans artışlarının […]