Geribildirim Kültürü Oluşturmak

İşyerinde Geri Bildirim Kültürü Oluşturmak

Geribildirim Kültürü / 4 Şubat 2020

Bazen suratımızda patlayan bir yumruk, bazen de ayakta alkışlanma hissi veren geribildirimler, herhangi bir işi ya da hareketi doğru ya da yanlış yaptığımıza dair önemli bilgiler içeren bir yöntemdir. Her iş kolunda, geribildirimin nasıl ele alınması gerektiğine dair ana prensipler vardır. Köklü geribildirim kültürüne sahip işyerlerinde, geribildirimler nezaketle karşılanıp; bireylerin, takımların ve işletmenin gelişmesine önemli […]
etkin geri bildirim vermek

Etkin geri bildirim nedir?

Geribildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

Yapılan araştırmalar, etkin ve sık verilen geri bildirimin çalışan performansını artırmaya doğrudan etki ettiğini fakat yılda birkaç kez yapılan performans değerlendirme görüşmelerinin günümüzde performansı artırmaya yetmediğini göstermektedir. Bu nedenle, başarılı yöneticiler sık geri bildirime önem vermekte ve etkin geri bildirim sunmaya özen göstermekteler. Sadece yöneticiler değil, şirketin geneli de bu dinamik, gerçek zamanlı, yapıcı ve […]
geri bildirim türleri

Geri bildirimin önemi

Geribildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

Geri bildiriminin önemine değinmeden önce, “Geri bildirim nedir?” sorusuna yanıt vermek gerekir. İş yerinde geri bildirim, herhangi bir çalışanın, işin ya da yöneticinin hakkında sağlanan ve verimliliğe doğrudan etki eden yorumlar, bilgiler ya da önerilerdir. Etkili bir geri bildirim sağlamak iş ortamının işleyişi, çalışanın motivasyonunun artırılması ve yapılmakta olan işin her daim iyileştirilmesi için çok […]
işyerinde geri bildirim

İşyerinde anlık geri bildirim neden önemlidir?

Geribildirim Kültürü / 19 Kasım 2019

Çalışanların şirkete olan bağlılığını arttıran geri bildirim araçları, çalışanlara duygu ve düşüncelerini yansıtabilme olanağı sunduğu için, yöneticiler tarafından etkin bir liderlik yönetimi aracı olarak benimsenir. Yapılan araştırmalarda kanıtlandığı üzere, mutlu müşterilere sahip olmak için mutlu çalışanlara sahip olmak ön koşul konumundadır. Çalışanların mutluluğu ve şirkete olan bağlılıkları bu noktada kilit rol oynadığından işyerinde anlık geri […]
gerçek zamanlı geri bildirim

Geri bildirim ile ne kazanılır?

Geribildirim Kültürü / 19 Kasım 2019

Geri bildirim ve performans değerlendirmeleri söz konusu olduğunda birçok çalışan bunun yıl sonunda kimin maaşına zam yapılacağına ve kimin işten çıkarılacağına işaret eden ayıraçlar olduğunu düşünmektedir. Sanılanın aksine, geri bildirimin amacı bu değildir. Gerçek zamanlı geri bildirim ile çalışan ve yöneticilerin performansları sürekli olarak ölçümlendiğinden, performanslarının geliştirilmesi ve performans artışlarının izlenmesi etkili bir deneyim haline […]
Yeni Bir Performans Yönetimi Sistemine Geçmenizi Gerektiren 7 Neden

Yeni Bir Performans Yönetimi Sistemine Geçmenizi Gerektiren 7 Neden

Geribildirim Kültürü / 17 Mayıs 2019

İş arkadaşından veya yöneticiden alınan geri bildirim, çalışanları daha yüksek performansa yönlendirmenin ve gelişimin temel pusulasıdır. GE, Accenture, Deloitte, Amazon, Facebook gibi sektör liderleri verimsiz, geleneksel performans değerlendirme süreçlerini sonlandırdıklarını açıkladılar. Performans değerlendirme sistemlerini 5 üzerinden verilen notlar üzerinden yapmayı bırakıp, çalışanları değerlendirme silolarına sokmaktan kurtardılar. Bunun yerine, yetenek gelişimi ve kariyer büyümesini sağlamak için […]