performans yönetimi

İş yerinde performans yönetiminin önemi nedir?

Çalışan Bağlılığı / 18 Aralık 2019

Yıl içerisinde, çalışan performanslarının değerlendirilip eksikliklerin giderilmesi, yıl sonunda şirketin belirlediği stratejik ve finansal hedeflere ulaşılması, çalışanın gelişimi ve kariyer hedeflerine yön vermesi açısından iş yerinde performans yönetimi çok önemlidir. Yöneticiler, çalışan performans değerlendirmesini etkili bir şekilde yaptıklarında çalışanın şirkete bağlılığının, performansının ve yapılan işlerde verimliliğin arttığı görülmektedir. Bu nedenle yöneticiler yıl içerisinde ekip üyelerine, […]
geri bildirim formu

Çalışan performans yönetiminde geri bildirim formu nedir?

Çalışan Bağlılığı / 18 Aralık 2019

Her yıl sonunda bir defa veya yıl ortasında ve yıl sonunda 2 defa olacak şekilde düzenlenen çalışan performans değerlendirmesiyle şirketin çalışanlarının ortaya koydukları performansın, başarılarının ve eksiklerinin analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerin ortaya çıkarılabilmesi için de çalışan geri bildirim formu veya çalışan geri bildirim anketi kullanılmaktadır. Bu anket veya form sayesinde de çalışanların o yılki performansı […]