Çalışma Kavramı Değiştikçe, Performans Yönetimi Değişiyor

Performans Yönetimi / 12 Mayıs 2020

(Time Read | 2 min)

Performans Yönetimi kavramı temelde “Üzerinde uzlaşılmış ortak amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen ve kurumsal performans artışı elde etmeyi amaçlayan, bireylerin ve ekiplerin etkin yönetimine katkıda bulunan süreç” anlamı taşımaktadır. Bu bakış açısıyla performans yönetimi aynı zamanda insan kaynakları politikaları, performans hedefleri ve iletişim yöntemleri gibi, çalışanların karar almasında etkin rol oynayan her alanla bağlantılı olmak durumundadır.

Gallup tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırma, geleneksel yöntemlere dayalı performans yönetim uygulamalarının bu hedeflerin çoğunu ıskaladığını göstermiştir. Çalışanların kariyer beklentilerinin belirsiz olması, çalışmaları hakkında yöneticilerinden çok az destek ve yönlendirme görmeleri, performans değerlendirmesi sırasında kullanılan metriklerle ilgili bilgi verilmemesi ve net bir iş tanımı olmaması gibi en temel performans yönetim araçları eksiklikleri, geleneksel performans yönetim uygulamalarının istenilen sonuçlara ulaşamamasına neden olmaktadır.

“Her 10 çalışandan sadece 2 tanesi, performanslarının motivasyonunu artıracak şekilde yönetildiğine inanıyor.”

Dünyada birçok şirket verimlilik artışının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle, geleneksel performans yönetimlerinden vazgeçmekte ve yeni çözümlere başvurmaktadır.

Çalışanların, Patronlarından ve Yöneticilerinden Beklentileri Nelerdir?

Modern çalışma ortamı hem çalışanlar hem de yöneticiler için birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Hızla gelişen teknoloji, değişen iş gereksinimleri, küresel çapta oluşturulan bağlantılar ve yeni jenerasyona dahil çalışanların beklentileri gibi zorluklar, geleneksel performans yönetimi ile içerisinden çıkılamayacak türden sorunlar olarak firmaların karşısına çıkıyor.

Yapılan birçok araştırma, çalışanların geleneksel performans yönetimi yerine ihtiyaçlarına, yeteneklerine, güçlü olan yönlerine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş performans gelişimi odaklı bir performans yönetimi yöntemine geçiş talep ettiklerini ortaya koymuştur.

Geçmişte ücret, memnuniyet, patron, yıllık görüşme, zayıflık kavramları çalışanlar tarafından sıklıkla kullanılırken, günümüzde kariyer hedefleri, gelişim, kariyer koçu, sürekli iletişim ve güçlü yönler gibi kavramlar öne çıkmıştır.

“Çalışanların sadece %21’i ücretlerin ve benzeri ödüllerin kendilerini hedeflerine ulaşma konusunda motive ettiğini kabul ediyor.”

Yeni İş Gücünün İşten Beklentileri Nelerdir?

Günümüzde, çalışanların büyük bir kısmı Y Kuşağı olarak tanımlanan grupta yer almaktadır. Bu grup her an iş arayışına geçebilmeleri ile dikkat çekmekte; istekleri karşılanmadığında iş yerine olan bağlılıkları hızlı bir şekilde kaybolmaktadır.

Y kuşağının beklentileri 2 grupta değerlendirilebilir;

İşverenden Beklentiler:

 • Öğrenme ve kişisel gelişim olanakları
 • İyi bir yönetici
 • Kaliteli bir yönetim
 • Yükselme fırsatları

Yöneticiden Beklentiler:

 • Net bir iş tanımı ve öncelikleri
 • Sürekli geri bildirim ve iletişim
 • Öğrenme ve kişisel gelişim olanakları
 • Hesap verebilirlik

Performans Yönetiminden, Performans Gelişimine Geçiş

Geleneksel performans yönetim şekilleri, önceliği gelişim yerine ölçüme verdikleri için başarısız oldular. Ölçüm hala önemli olmakla birlikte, performans gelişiminin bir parçası olarak ele alınmalıdır. Bununla birlikte, “patron” ya da “yönetici” olmak yerine “gelişim koçu” olmaya odaklanmak gerekmekte; performans yönetim biçimi buna göre tekrar şekillendirilmelidir.

Çalışanların %50’si kendileri ile ilgili beklentileri net bir şekilde biliyor.”

Nereden Başlamalı?

Performans yönetimi ile ilgili kökten bir değişikliğe gitmek birçok işveren ya da yönetici için karmaşık gelebilir. Basit bir sıralama yaparak, iş yerini şartlarına uygun bir değişim yapmak, düşünüldüğünden daha kolay olacaktır.

 • Beklentileri şeffaflaştırın: Firmanın performans yönetimi ile elde etmek istediği sonucu ortaya koyun ve çalışanlardan beklentilerinizi, onların anlayacağı şekilde anlatın.
 • Diğer firmaları inceleyin: Aynı bölgede ya da sektörde çalışan ve performans yönetimi konusunda değişikliğe gitmiş firmaları inceleyin.
 • Koçluk becerileri edinin: Çalışanların motivasyonunu ve bağlılıklarını artırmak için onlara koçluk yapmayı öğrenin.
 • Sürekli iletişim kurun: Çalışanlarla yılda 1 kere değil, yıl boyunca devam eden görüşmeler yapın.

Geleneksel performans yönetim şekillerinin işe yaramamaya başladığı günümüzde, verimlilik artışına ve çalışan bağlılığına önem veren işletmeler için çözüm, yeni nesil performans yönetim sistemi kullanmaktır. Zorlu gibi görünen bu geçiş süreci hem işverenlerin hem de çalışanların beklentilerine odaklandığından, sonuçları çoğu zaman herkes için olumlu olacaktır.

Performans yönetimi ile ilgili sorularınızı (0212) 351 6423 numaralı telefonu arayarak ya da web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz.