360 derece performans değerlendirme nedir?

360 derece performans değerlendirme nedir

Performans Yönetimi / 18 Aralık 2019

(Time Read | 2 min)

Bir şirkette veya bir kurumda şirket stratejisine yönelik olarak yapılan işin sonuçlarını analiz edebilmek ve bu analizler doğrultusunda iyileştirme yapmak ve çalışan performansını artırmak için 360 derece performans değerlendirmesi  en etkili araçlardan biridir.
Çalışan performansı değerlendirmesinde geleneksel performans değerlendirme yöntemine kıyasla 360 derece performans değerlendirme yöntemi her zaman daha kesin performans sonuçları ortaya çıkardığı kanıtlanmıştır.
360 derece performans değerlendirmesinde sonuçlar 4 farklı perspektiften değerlendirildiği için, daha çok referans noktası gösterilir, çalışanın işini nasıl ve ne ölçüde başarıyla tamamlayıp tamamlamadığı belirtilir ve çalışanla yönetici arasında performansın  gelişimi hakkında konuşabilecekleri bir ortam oluşturulmuş olur. Bu özellikleri ve avantajları nedeniyle geleneksel performans değerlendirme yerine 360 derece performans değerlendirme tercih edilmelidir.

360 derece performans değerlendirme verimliliği için tavsiyeler

Yöneticiler 360 derece performans değerlendirmesi yapmaya başlamadan önce bilmesi gereken ve 360 derece performans değerlendirmesini yaparken dikkat etmesi gereken birkaç önemli unsur vardır:

  • 360 derece geri bildirimin amacını ve sonuçlarının kullanımını anlamak
  • 360 derece geri bildirim sürecini anlamak ve doğru yönlendirmek
  • 360 derece geri bildirime geçmek için örnek bir pilot grup kullanmak
  • Yönetici olarak değerlendirme sonuçlarını parasal veya parasal olmayan ödüllere bağlamadan önce beklemek

İlk olarak yöneticiler 360 derece geri bildirimi hangi amaçla kullanacaklarını anlayıp stratejilerini belirlediklerinde  çalışanlara verdikleri geri bildirimlerin sonucunda başarı yüzdeleri daha iyi sonuçlar verecektir.
Yöneticiler 360 derece geri bildirim sürecini anlayıp çalışanlarına da sürecin işleyişini sorunsuz bir şekilde aktardıklarında çalışanların performans değerlendirmesi daha şeffaf ve sonuç odaklı olacak ve gerçekten performansı artırmaya yönelik sonuçlar ortaya çıkacaktır.
360 derece geri bildirime başlamadan önce örnek bir pilot grup kullanıldığında sistemi kullanacak olan yöneticiler ve çalışanlar sistemin işleyişi hakkında daha çok bilgiye ve tecrübeye sahip olacak ve doğru geri bildirimin verimliliği artacaktır.
Son olarak 360 derece geri bildirime başlamadan önce eğer daha önce 360 derece geri bildirim kullanmadıysanız değerlendirme sonuçlarını parasal ödüllere bağlamadan önce bir süre bekleyin. Çalışanları motive edecek zam, terfi gibi eylemlerde bulunmadan önce çalışanların da geri bildirim sistemine alışması adına 360 derece geri bildirim sistemini bir süre test edin.

Yöneticilerin 360 derece geri bildirime başladıktan sonra süreç boyunca dikkat etmesi gereken noktalar şunlardır:

  • 360 derece geri bildirimin değerlendirici bölümünü yönetmek
  • 360 derece geri bildirim değerlendirici gruplarını yönetmek
  • Cevap skalasını göz önünde bulundurmak
  • 360 derece geri bildirim sürecini kısa tutmak
  • Benzersiz kolaylıkta bir 360 derece geri bildirim anketi kullanmak
  • 360 derece geri bildirim sorularını tek bir başarı skorunda gruplamamak

360 derece değerlendirme sürecinde daha etkili sonuçlar alabilmek için başarıları ve performansı belirleyen değerlendirici grubunun yönetimini iyi sağlayın. Yine aynı şekilde 360 derece değerlendirme nasıl yapılır bilmeyen yönetici ve çalışanlar için küçük değerlendirme grupları oluşturarak ön bir deneyim elde edilebilir.

15 dakikadan daha kısa sürede tamamlanacak geri bildirim  yöntemi izlemek hem süreçten  alınan verim hem de teşvik için daha çok işe yarayacaktır.

Son olarak her performans alanı kendi içerisinde farklılık gösterdiğinden 360 derece geri bildirim sürecini ayrı başarım kategorilerinde gruplamak gerekmektedir.

Yöneticiler 360 derece performans değerlendirmesi yaparken bu tavsiyeleri göz önünde bulundurduğunda en etkili ve doğru performans değerlendirme raporlarına sahip olacaklardır.