360 derece geri bildirim nedir?


360 derece geri bildirim bir kurumdaki yöneticiler de dahil olmak üzere tüm çalışanların değerlendirildiği geri bildirimdir. Kapsamlı bir performans yönetimi için 360 derece geri bildirim çok önemlidir. Hatta bu geri bildirim sistemi müşterilerinizi de kapsayabilir.
Buddyperformance tüm çalışan ve yöneticilerin takibini sağlayabileceğiniz ve onları daha yakından tanımanıza yardımcı olacak 360 derece geri bildirim uygulamasını sunar.

Anlık geri bildirim uygulaması nedir?

Anlık geri bildirim uygulaması, çok farklı kaynaklardan gelen geri bildirimlerin iş döngünüzde toplanmasıdır. Direkt raporlar, iş arkadaşları, departman yöneticilerini değerlendirmeyi ve bazı durumlarda da çalışanın kendini değerlendirmesini içerir.
360 derece bir değerlendirme yapıldığında performans yönetimi için daha etraflı ve detay odaklı bir değerlendirme yapılmış olur.

Gerçek zamanlı geri bildirimin önemi ve performansa olan katkıları nelerdir?

Yıllık hesapların kapanmasına yakın yapılan geleneksel çalışan değerlendirmelerinin eskimesiyle birlikte daha etkili ve yenilikçi geri bildirim sistemlerine talep artmaya başladı.
Bu talebin oluşmasında elbette ki bu yeni nesil geri bildirim sistemlerinin gerçek zamanlı bildirim opsiyonunu sunması önemli bir rol oynuyor.
Mali yılı beklemek yerine şirketler artık tüm departmanların yöneticilerini ve o departmanların altında çalışanların takibini gerçek zamanlı olarak sağlayabiliyor ve çalışan performanslarına göre de şirket içi işleyişleri değiştirebiliyorlar.
Bir projenin gidişatını çevresel faktörler kadar çalışanların performansı da etkiler. Gerçek zamanlı 360 derece geri bildirim sistemi bu açılardan performans değerlendirmesini kolaylaştırır:

  • Düzenli geri bildirim performansı daha net gösterir
  • Anlık geri bildirim, performans değerlendirmesi yazmaktan daha kolaydır
  • Anlık bildirim, genel değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Çalışanların yöneticilerine verdiği geri bildirim neden önemlidir?

Çalışanların yöneticilerine verdiği geri bildirim, yukarıda bahsedilen 360 derece geri bildirim yaklaşımı için oldukça önemlidir ve çalışanlar bu geri bildirimi yapmaları için teşvik edilmelidir. Hem ekip için hem de o ekibi yöneten ekip yöneticisi için bu geri bildirim önem teşkil etmektedir.
Bunun başlıca sebebi de çalışanlar üstlerine geri bildirimde bulunabilmesinin iş ortamındaki güven ve samimiyet ilişkisini göstermesindendir.
Çalışanların yöneticilerinden çekinmeden vereceği geri bildirimler hem yöneticilerin işlerini kolaylaştıracak hem de çalışanları motive ederken kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacaktır. Yöneticiler de kendi açıklarını düzelterek çalışanlarına destek olabilecek, şirket içi yardımlaşma kültürü oluşturulabilecektir.

Çalışanların katkıda bulunduğu anlık geri bildirim uygulamasının faydaları nelerdir?

Anlık geri bildirim uygulamasına geçerken İK departmanının benimsediği kadar şirket içindeki çalışan ve yöneticilerin de bu anlık geri bildirim uygulamasını benimsemesi önemlidir.
Çalışan ve yöneticiler bu uygulamayı düzenli olarak kullanmakta kendilerini ne kadar rahat, güvende ve özgür hissederlerse uygulamadan alınacak verim de bir o kadar artacaktır.
Tüm şirket çalışanlarınca anlık geri bildirim uygulaması benimsenip uygulamaya konulduğunda, geri bildirim uygulamasının getirileri şunlar olacaktır:

  • Her seviyede gelişmiş performans düzeyi
  • Profesyonel gelişimi destekleme
  • Ofis içi çatışmaları engelleme
  • Çalışan yönetimini güçlendirme
  • İnsanlara gerçekten istediklerini verebilme