360 derece performans değerlendirme nedir

360 derece performans değerlendirme nedir?


Bir şirkette veya bir kurumda şirket stratejisine yönelik olarak yapılan işin sonuçlarını analiz edebilmek ve bu analizler doğrultusunda iyileştirme yapmak ve çalışan performansını artırmak için 360 derece performans değerlendirmesi  en etkili araçlardan biridir. Çalışan performansı değerlendirmesinde geleneksel performans değerlendirme yöntemine kıyasla 360 derece performans değerlendirme yöntemi her zaman daha kesin performans sonuçları ortaya çıkardığı kanıtlanmıştır. […]
360 derece performans değerlendirme

360 derece performans değerlendirme nedir ve ne işe yarar?


Performans değerlendirmesi belirli bir dönem içerisinde çalışanlar için  belirlenmiş iş hedeflerine ne kadar ulaşılabildiğinin; çalışanların ortaya çıkardığı iş çıktılarının iş amaçları doğrultusunda değerlendirildiği bir süreçtir. 360 derece performans değerlendirme sistemi ise, geleneksel performans değerlendirme sisteminden farklı olarak, bir yönetici tarafından yılda bir ya da iki defa değerlendirme yerine, çalışanın birden fazla yönetici, ekip arkadaşları ya […]
etkin geri bildirim vermek

Etkin geri bildirim nedir?

Geribildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

Yapılan araştırmalar, etkin ve sık verilen geri bildirimin çalışan performansını artırmaya doğrudan etki ettiğini fakat yılda birkaç kez yapılan performans değerlendirme görüşmelerinin günümüzde performansı artırmaya yetmediğini göstermektedir. Bu nedenle, başarılı yöneticiler sık geri bildirime önem vermekte ve etkin geri bildirim sunmaya özen göstermekteler. Sadece yöneticiler değil, şirketin geneli de bu dinamik, gerçek zamanlı, yapıcı ve […]
geri bildirim türleri

Geri bildirimin önemi

Geribildirim Kültürü / 18 Aralık 2019

Geri bildiriminin önemine değinmeden önce, “Geri bildirim nedir?” sorusuna yanıt vermek gerekir. İş yerinde geri bildirim, herhangi bir çalışanın, işin ya da yöneticinin hakkında sağlanan ve verimliliğe doğrudan etki eden yorumlar, bilgiler ya da önerilerdir. Etkili bir geri bildirim sağlamak iş ortamının işleyişi, çalışanın motivasyonunun artırılması ve yapılmakta olan işin her daim iyileştirilmesi için çok […]
performans yönetimi

İş yerinde performans yönetiminin önemi nedir?

Çalışan Bağlılığı / 18 Aralık 2019

Yıl içerisinde, çalışan performanslarının değerlendirilip eksikliklerin giderilmesi, yıl sonunda şirketin belirlediği stratejik ve finansal hedeflere ulaşılması, çalışanın gelişimi ve kariyer hedeflerine yön vermesi açısından iş yerinde performans yönetimi çok önemlidir. Yöneticiler, çalışan performans değerlendirmesini etkili bir şekilde yaptıklarında çalışanın şirkete bağlılığının, performansının ve yapılan işlerde verimliliğin arttığı görülmektedir. Bu nedenle yöneticiler yıl içerisinde ekip üyelerine, […]
geri bildirim formu

Çalışan performans yönetiminde geri bildirim formu nedir?

Çalışan Bağlılığı / 18 Aralık 2019

Her yıl sonunda bir defa veya yıl ortasında ve yıl sonunda 2 defa olacak şekilde düzenlenen çalışan performans değerlendirmesiyle şirketin çalışanlarının ortaya koydukları performansın, başarılarının ve eksiklerinin analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerin ortaya çıkarılabilmesi için de çalışan geri bildirim formu veya çalışan geri bildirim anketi kullanılmaktadır. Bu anket veya form sayesinde de çalışanların o yılki performansı […]